+31 (0)20 618 34 04 rody@motodick.nl
Select Page

disclaimer

Met het bezoeken van deze website van Moto Dick aanvaardt u de onderstaande voorwaarden. Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan het gebeuren dat de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevat. Moto Dick en haar werknemers zijn niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie in de website, ook niet voor het bestaan van virussen en/of – andere – schadeveroorzakende programmatuur op de website, en ook niet voor – ander – schadeveroorzakend gebruik van de website.

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Daardoor kan Moto Dick u aanvullende informatie verstrekken. Moto Dick heeft echter geen zeggenschap over de inhoud van deze sites. Zij is dan ook niet verantwoordelijk voor deze inhoud en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (directe of indirecte) schade of verlies zulks in de ruimste zin des woords, die u eventueel lijdt door het bezoeken van deze sites of webpagina’s.

De inhoud van deze website, zoals teksten, buttons, logo’s, grafische elementen en software is eigendom van Moto Dick en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving. De samenstelling, de inhoud en de structuur van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze inhoud mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Moto Dick.

Moto Dick behoudt zich het recht voor de onderhavige tekst te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden bij het plaatsen daarvan op deze website direct van kracht. In deze disclaimer wordt onder Moto Dick mede verstaan, voor zover van toepassing, de (rechts)personen ten behoeve waarvan deze website dient. Het bezoeken van deze website wordt beheerst door Nederlands recht, de rechtbank in Den Haag, Nederland is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen.